Erityispalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toteutetaan suunnitellusti sekä ammatillisesti.

Tutustu erityispalveluihin:

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arvioinnissa pyritään selvittämään lapsen psyykkistä vointia, vanhempien ja lapsen suhdetta, vanhemmuuden vahvuuksia ja haasteita sekä vanhempien valmiuksia perheessä olevien ongelmien ratkaisemiseen. Vanhemmuuden arvioinnin tekeminen edellettää moniammatillisen työryhmän työskentelyä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Arvioilla selvitetään kykeneekö vanhempi huolehtimaan lapsesta niin hyvin, että tämä olisi turvassa ja hänellä olisi mahdollisuudet normaaliin kehitykseen. Erityisen tärkeää silloin, kun päätetään onko lapsen huostaanotto tai palauttaminen biologiseen perheeseen lapsen edun mukaista. Vanhemmuuden arviointi tehdään yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän ja Näsimentor Oy:n kanssa.

Tuetut tapaamiset

Ohjaaja on läsnä lapsen ja vanhemman tapaamisessa. Tarvittaessa autamme, mikäli vanhempi tarvitsee apua toiminnan tai vuorovaikutuksen tueksi. Erikseen sovittaessa voidaan tarkistaa vanhemman kunto. Tapaamisen päätteeksi vanhempi tai vanhemmat kuittaavat tapaamisesta kirjoitetun raportin.

Työparipalvelu

Työparipalvelu on tarkoitettu tukemaan kuntien omaa perhetyötä, joko tilapäisesti tai pidempiaikasena palveluna. Palvelu tehostaa kunnan perhetyötä tarjoten lisätukea joustavasti esimerkiksi iltoihin, viikonloppuihin tai muuten haastaviin työtilanteisiin.

Työparipalvelu sopii mm. sijaisperheiden tukemiseen. Palvelun sisältö ja ajnkohdat määritellään ostajan sekä asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Sovittelu

Sovittelu voidaan toteuttaa erilaisissa ristiriitatilanteissa, joissa osapuolet ovat ilmoittaneet halukkuutensa sovitteluun.

Työnohjaus

Työnohjauspalvelut koulutetun työnohjaajan toteuttamana