Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on esimerkkinä toimintakykyisestä aikuisesta.

Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea niin leikki-ikäiselle kuin myös esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle.

NM-Sovittelun ammatillinen tukihenkilötoiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua, ja sen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopiviksi.

Avainasemassa on lapsen tai nuoren oman motivaation tukeminen.

Tukihenkilötapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti lapsen tai nuoren luonnollisessa toimintaympäristössä ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia hyödynnetään tapaamisella. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, sosiaalisten taitojen harjoittelemista, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista.

Lisäksi työskentely voi sisältää vanhempainohjausta sekä neuropsykiatrisia elementtejä.

Työskentely toteutuu arjen toimintamallien ja positiivisen yhdessä tekemisen sekä perhe- ja verkostotyön välillä. Palvelu on yksilöllistä ja se räätälöidään tilanteen ja todellisen tarpeen mukaan. 

Voimme reagoida yksittäisiin tilanteisiin nopeasti, mutta samalla pidämme huolta kokonaissuunnitelman toteutumisesta. Teemme työtä myös viikonloppuisin ja tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina sekä.

Palveluun on mahdollisuus yhdistää psykoterapeuttisia kokonaisuuksia. 24/7 – avustava puhelin palvelee asiakasperhettä tuoden tukea ja turvaa haastaviin hetkiin.

NM-Sovittelun tukihenkilötyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työmme perustuu perheen avoimeen kohtaamisen.