Jälkihuoltopalvelu

Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Työn sisällöt ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaisiksi – tuemme nuorta kasvua aikuisuuteen. Jälkihuoltotyön meiltä voi hankkia riippumatta siitä, missä nuori on aiemmin ollut sijoitettuna. 

Työskentelyyn kuuluu käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä sekä erilaisia työmenetelmiä. Tärkeää on myös nuoren omien verkostojen vahvistaminen.