Työparipalvelu

Työparipalvelumme on tarkoitettu tukemaan kuntien omaa perhetyötä, joko tilapäisesti tai pitempiaikaisena palveluna. Palvelu tehostaa kunnan perhetyötä tarjoten lisätukea joustavasti esimerkiksi iltoihin, viikonloppuihin tai muuten haastaviin työtilanteisiin. Työparipalvelu sopii mm. sijaisperheiden tukemiseen. Palvelun sisältö ja ajakohdat määritellään ostajan sekä asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.