Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arvioinnissa pyritään selvittämään lapsen psyykkistä vointia, vanhempien ja lapsen suhdetta, vanhempien vanhemmuuden vahvuuksia ja haasteita sekä vanhempien valmiuksia perheessä olevien ongelmien ratkaisemiseen.

Vanhemmuuden arvioinnin tekeminen edellyttää moniammatillisen työryhmän työskentelyä yhteistyössä vanhemmuuden arviointiin tulevien vanhempien kanssa.

Vanhemmuuden arviointi on tarpeen, kun halutaan saada käsitys siitä, kykeneekö vanhempi huolehtimaan lapsesta niin hyvin, että lapsi olisi turvassa ja hänellä olisi mahdollisuudet normaaliin kehitykseen. Erityisen tärkeää se on silloin, kun päätetään siitä, onko lapsen huostaanotto tai palauttaminen biologiseen perheeseen lapsen edun mukaista.

Sosiaalityöntekijän arvio vanhemmuudesta muodostuu hänen työskennellessään perheen kanssa. Vanhemmuuden arviointi tehdään yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän ja Näsimentor Oy:n kanssa.