Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia avohuollon perhepalveluita, joiden asiakkaaksi voi tulla joko yksityisasiakkaana, sosiaalihuoltotain tai lastensuojelulain mukaisena tukitoimena


Tiimeihimme kuuluu sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, psykologeja, perheterapeutteja ja neuropsykiatrisia valmentajia. Työntekijöidemme ammatillinen osaaminen on aina huipputasoa ja panostamme lisä- ja täydennyskoulutukseen jatkuvasti.


Tutustu perhepalveluihin:

Perhekuntoutus

Toteutetaan kotiin tehtävänä avokuntoutuksena. Kesto sovitaan palvelun tilaajan kanssa. Perhekuntoutus koskee koko perhettä, ei yksilöä. Lasten tilanteen arvioinnissa ja kuntoutuksessa huomioidaan ikä ja kehitystaso. Työskentely toteutetaan ensisijaisesti asiakkaille tutussa ympäristössä. Näin muutos saadaan osaksi normaalia arkea.

Perheohjaus

Ennaltaehkäisevää ja matalankynnyksen palvelua. Tavoitteena on yhdessä perheen kanssa löytää uusia toimintamalleja arjen pulmatilanteisiin ja saavuttaa näkyvää muutosta. Perheohjaus auttaa koko perhettä rakentamaan arjen, jossa lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisten ja heitä tukevien ihmissuhteiden varassa.

Päivystävä perhetyö

Päivystävä perhetyö sovitaan asiakastarpeen mukaisesti, joissa on lisääntynyt kriisiytymisen riski. Perheellä on käytössään 24/7 päivystävä puhelin ja tapaaminen voidaan järjestää yhden tunnin sisällä ilmoituksesta.

Perhesovittelu

Sovittelu tarjoaa mahdollisuuden perheen sisäisten ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu sopii hyvin parisuhteen, vanhempi-lapsisuhteen tai sisarussuhteiden ristiriitojen selvittelyyn. Sovittelu voidaan toteuttaa silloin kun osapuolet ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. NM Sovittelun kotipalvelu on ammattitaitoista sekä konkreettista arjen apua, jota tehdään asiakkaan kotona ja yhteistyössä perheen kanssa. Työskentely sisältää mm. lastenhoitoa, kodin siisteydestä huolehtimista ja arkisten asioiden mahdollistamista perheessä. Työskentely voidaan aloittaa nopeasti.