Yksilöpalvelut

NM Sovittelu toteuttaa yksilöpalvelut suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Toiminta suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopivaksi. Avainasemassa on lapsen ja nuoren oman motivaation tukeminen.

Palveluihin on mahdollista yhdistää mm. psykoterapeuttisia kokonaisuuksia. Teemme tiivistä yhteistyötä Näsimentor Oy:n kanssa hyödyntäen moniammatillista osaamista ja verkostoja

Voimme reagoida yksittäisiin tilanteisiin nopeasti, mutta samalla pidämme huolta kokonaissuunnitelman toteutumisesta.

Työskentely toteutuu arjen toimintamallien ja positiivisen yhdessä tekemisen sekä perhe- ja verkostotyön välillä.

Tutustu yksilöpalveluihin:

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea niin leikki-ikäiselle kuin esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle tämän omien taitojen kehittymiseksi. Ammatillinen tukihenkilö on esimerkkinä toimintakykyisestä ja luotettavasta aikuisesta.

Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti lapsen tai nuoren luonnollisessa toimintaympäristössä. Tuki voi olla esim. koulun käynnin sujuvoittamista, sosiaalisten taitojen harjoittelua, keskustelua, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin ja työnhaun tukemista .

Jälkihuolto

Jälkihuolto jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Työn sisällöt ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioistan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaisiks,i tukien nuoren kasvua aikuisuuteen.

Jälkihuoltopalvelun voit hankkia NM Sovittelulta huolimatta siitä, missä nuori on ollut aiemmin sijoitettuna. Työskentelyyn kuuluu käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä ja erilaisia työmenetelmiä. Työssä huomioidaan myös nuoren omien verkostojen vahvistaminen.