NM Sovittelu aloitti toimintansa vuonna 2006 vastaamalla kuntien sosiaali- ja perhepalveluiden kysyntään. NM Sovittelun ensimmäisiä palveluita Pirkanmaan alueella olivat erilaiset perhetyön sekä sovittelun muodot.

Vuosien varrella kysynnän lisääntyessä yrityksen toimintaa on laajennettu myös Kanta- Hämeen ja Satakunnan alueelle. Palveluvalikoima on monipuolistunut yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi mm. tukihenkilötoimintaan. Kaikki palveluiden kuvaukset näet palvelut- otsakkeen alta.

NM Sovittelun toiminnan kantavana ajatuksena on yrityksen alkuvuosista saakka ollut luottamuksellinen, avoin ja ammatillinen suhde asiakkaaseen. Tiivis yhteistyö eri ammattiryhmken ja alan toimijoiden välillä takaa ajantasaisen ja yksilöllisen osaaamisen asiakkaiden muuttuvissa tilanteissa. NM Sovittelu toimii yhteistyössä Näsimentor Oy:n kanssa.

Toiminnan ytimessä on lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen vahva tukeminen

ja perheiden ohjaaminen tässä tehtävässä.

NM Sovittelun työn laadukkuus perustuu vahvaan ja monipuoliseen ammatilliseen tukeen,

josta käsin sosiaali- ja perhepalveluita tuotetaan asiakkaille tuloksellisesti ja luottamuksella.